Gogoro Eeyo 1系列輕量智慧電動自行車登台,限定配色同步亮相

愛比價相關商品 :

自行車

輕量

智慧

首圖 市場動態 生活 同步在台北101啟用全球首家Gogoro Eeyo概念店 日前確認啟用全新「Eeyo」品牌,並且宣布推出Gogoro Eeyo 1,以及Gogoro Eeyo 1S兩款輕量智慧電動自行車後,Gogoro今日 (7/1)宣布兩款電動自行車在台上市消息,並且在台北101正式啟用全球首家Gogoro Eeyo概念店,更宣布推出Gogoro…

天賜